Category Archives

One Article

Posted by vefstjori on

Kosningar í stjórn Markaðsráðs 13. – 16. mars 2017

Frestur til framboðs í embætti Markaðsráðs er til kl. 23:59 sunnudaginn 12. mars 2017.

Kosið verður í MySchool kennslukerfinu frá kl. 12:00 mánudaginn 13. mars til kl. 12:00 fimmtudaginn 16. mars. Úrslit verða kynnt í kosningapartýi að kvöldi 16. mars, sem auglýst verður síðar.

Senda skal framboðstilkynningu með tölvupósti á netfangið kjorsfhr@ru.is, setja skal Framboð 2017 og viðeigandi félag í viðfangsefni (e. subject).

·         Frambjóðandi skal taka það skýrt fram hvaða embætti hann býður sig fram í og í hvaða nemendafélagi.

·         Fram þarf að koma fullt nafn frambjóðanda, aldur, námsbraut og námsgráðu sem frambjóðandi leggur stund á, ásamt stuttri kynningu á framboðinu (50-100 orð).

·         Passamynd (eða sambærilega góð andlitsmynd) af frambjóðanda er skilyrði, og skal fylgja í viðhengi með tölvupósti.

·         Allar þær upplýsingar sem beðið er um hér að framan eru birtar á kosningavef á heimasíðu Stúdentafélags Háskólans í Reykjavík og/eða á Facebook-síðu Stúdentafélags Háskólans í Reykjavík þegar að framboðsfresti lýkur. Upplýsingarnar verða afritaðar beint úr tölvupósti frá frambjóðenda, svo frambjóðandi ber alfarið ábyrgð á eigin rithætti.

 

Embætti innan Markaðsráðs:

Kjörgengisskilyrði
Greiðandi félagar í Markaðsráði hafa kjörgengi. Kosningarétt hafa allir viðskiptafræðinemar við HR. Stjórn Markaðsráðs skal kosin einstaklingskosningu.

Lýsing á embættum:
Formaður: Formaður hefur yfirumsjón með því sem gert er í félaginu og er öllum stjórnarmönnum innan handar. Hann kemur fram fyrir hönd stjórnar, sér um að boða og  stjórna fundum og búa til fundardagskrá. Formaður ritar firma félagsins og hefur prókúru þess. Formaður ber ábyrgð á því að lögum og reglum félagsins sé framfylgt. Formaður situr í framkvæmdastjórn SFHR.

Varaformaður: Varaformaður Markaðsráðs kemur fram fyrir hönd félagsins í forföllum formanns. Varaformaður ritar fundargerðir og sér um svörun aðsendra bréfa. Varaformaður er ábyrgðarmaður heimasíðu Markaðsráðs,
http://www.markadsrad.is, og sér um að halda uppi upplýsingaveitu til nemenda um atburði félagsins. Varaformaður skal vera tengiliður Markaðsráðs við önnur félög viðskipta- og hagfræðinema, innlend sem erlend.

Gjaldkeri: Hlutverk gjaldkera Markaðsráðs er að halda utan um bókhald Markaðsráðs. Gjaldkeri sér um að halda utan um reikninga og viðskipti félagsins. Gjaldkeri fer jafnframt með yfirumsjón yfir fjármálum allra nefnda og undirfélaga sem starfa á vegum Markaðsráðs. Gjaldkeri undirbýr fjárhagsáætlun félagsins eitt ár fram í tímann og leggur hana fyrir stjórn til samþykktar fyrir septemberlok ár hvert. Gjaldkeri hefur prókúru og  situr í stjórn Markaðsráðs.

Formaður Skemmtinefndar: Formaður skemmtinefndar ber ábyrgð á starfi Skemmtinefndar Markaðsráðs. Hann sér um allar vísindaferðir, uppákomur, samkomur og allt félagslíf í kringum viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík. Skemmtanastjóri situr einnig í stjórn Markaðsráðs. Getur tilnefnt allt að tvo aðila sem aðstoðarmenn að fengnu samþykki stjórnar Markaðsráðs

Formaður Málfundafélags:  Ber ábyrgð á starfi Málfundafélags Markaðsráðs, skal sjá um að halda hin ýmsu virðisaukandi námskeið fyrir nemendur viðskiptadeildar og tekur þátt í störfum stjórnar. Formaður Málfundafélags sér einnig um að haldin séu hagnýt og skemmtileg námskeið sem nýtast geta nemendum viðskiptadeildar í námi og starfi. Situr í stjórn Markaðsráðs.

Formaður Hagfræðifélagsins: Formaður Hagfræðifélagsins ber ábyrgð á starfi Hagfræðifélagsins og tekur þátt í störfum stjórnar. Formaður skal, ásamt ritstjóra Hagvísis og meðlimum Hagfræðifélagsins annast útgáfu Hagvísis, tímarits viðskipta- og hagfræðinema við Háskólann í Reykjavík.